Coupon Code: 13216 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Hangzhou Highxuan Spa Hotel profile

2019/2/16 20:55:53
The Xixuan Hotel (Hangzhou Xixuan Jiudian) is located beside Xixi National Wetland Park of Hangzhou. It is 38 kilometers from the airport.

Opened in 2011, the 3-stoty hotel features 68 guest rooms and suites.
Author:管理员

Yihao International Hotel traffic info

Business zone:changpingzhen
Area:changpingzhen
Address:Guangdong · Dongguan · changpingzhen - Intersection of Zhanqian South Road and Liyuan Road, Changping Town, Dongguan, China